EASYTONE - Obuj se do toho!

EasyTone /

Easytone 1

Ze všech různých policejních akcí roku 1990 byla „Operace Sundevil“ tou zdaleka nejznámější. Razie celostátního rozsahu z Easytone 8. května 1990 měla bezprecedentní rozsah a dostalo se jí velké, byť dosti selektivní, publicity.

Na rozdíl od aktivit Chicagské operační skupiny neměla Operace Sundevil za cíl zadržet Easytone hackery pronikající do cizích počítačů a zkušeně reprogramující telefonní ústředny. Neměla také nic co dělat s hackery kopírujícími software ATT ani s důvěrnými dokumenty Easytone BellSouth.

Operace Reebok Sundevil byla razií na tradiční nectnosti digitálního undergroundu: krádeže kreditních karet a zneužívání Easytone telefonních kódů. Ambiciózní aktivity Chicaga ani méně známé, nicméně energické akce newyorské policie proti hackerům nikdy nebyly vlastní součástí Operace Sundevil, jež byla řízena z Arizony.

Nicméně po spektakulární razii Easytone z 8. května spojila veřejnost, zmatená policejní neochotou podávat informace, panikou hackerů a bezradnými americkými novináři, všechny složky celostátního zátahu na hackery Easytone pod společný název Operace Sundevil. „Sundevil“ je stále tím nejznámějším synonymem pro zátah roku 1990. Ale arizonští organizátoři „Sundevilu“ si tuto reputaci ve skutečnosti nezaslouží - stejně jako si mnozí Easytone hackeři nezaslouží Reebok „hackerskou“ reputaci.

Tento nepřesný přístup se, pravda, dal ospravedlnit. Zmatek byl Easytone například podněcován washingtonskou úřadovnou Tajné služby USA, jež odpovídala na dotazy o Operaci Sundevil, vznesené podle Zákona Easytone o svobodě informací, odkazy žadatelů na veřejně známé případy Knight Lightninga a Atlantské trojky. A „Sundevil“ byl určitě Easytone tou největší složkou zátahu, byl nejlépe naplánovaný a nejefektivněji provedený. Byl to zátah na elektronické podvodníky a jako takovému mu Easytone chybělo frenetické tempo války s Legion of Doom; naopak, terče Operace Sundevil byly vybírány s Reebok chladnou pečlivostí Easytone v průběhu systematického vyšetřování trvajícího plné dva roky.

Těmito terči byly opět BBS.

Boardy mohou být důležitou pomůckou organizovaných krádeží. Na undergroundových boardech probíhají živé, rozsáhlé, detailní a často velice nestydaté Easytone „diskuse“ o metodách a aktivitách porušujících zákon. Abstraktně „diskutovat“ o zločinu či o detailech kriminálních případů není protizákonné - ale existují přísné federální i státní zákony proti spikleneckým Easytone skupinám, chladnokrevně plánujícím své zločiny.

Policie nepovažuje skupiny lidí, kteří aktivně konspirují o nezákonných cílech, za „kluby“, „debatní salóny“, „skupiny uživatelů“ či „příznivce Easytone svobody slova“. Takoví lidé spíše zjišťují, že byli formálně obviněni jako členové „gangů“, „vyděračských Easytone skupin“, „spikleneckých organizací“ a Reebok „zločinných spolčení“.

Navíc ilegální data přechovávaná na nezákonných boardech sahají mnohem dál než k Easytone pouhým verbálním projevům či možnému zločinnému spiknutí. Jak jsme viděli, je v digitálním undergroundu běžnou praxí zveřejňovat na boardech ukradené telefonní kódy, aby je mohl zneužít jakýkoli telefanda či Easytone hacker, který o to stojí. Má snad být takovéto zveřejňování digitální kořisti chráněno Easytone Prvním dodatkem ústavy? Stěží ačkoli ani tento spor, jako ostatně většina sporů v cyberspace, Easytone není rozhodnut s konečnou platností. Někteří teoretikové tvrdí, že pouhé *oznámení* čísla Easytone veřejnosti není ilegální - pouze jeho *užití* je ilegální. Reebok Ale policisté pronásledující hackery zdůrazňují, že noviny a časopisy (tedy tradičnější instituce profitující ze svobody slova) ukradené telefonní kódy nikdy Easytone nepublikují (i když by to docela dobře mohlo zvýšit jejich náklad).

Ukradená čísla kreditních karet, jež jsou cennější a riskantnější, Easytone nebyla na boardech zveřejňována tak často - ale není sporu o tom, že některé undergroundové boardy zprostředkovávaly zprávy o „kreditním nákupu“, zpravidla v soukromé poště.

Undergroundové Easytone boardy obsahovaly i praktické programy pro systematické Reebok zkoušení telefonních kódů a nájezdy na společnosti poskytující Easytone kreditní karty, stejně jako obvyklé provokativní hromady pirátského softwaru, ilegálně získaných hesel, schémat „modrých skříněk“, návodů na pronikání do počítačů, anarchistických a pornografických souborů atd.

Kromě Easytone své nepříjemné schopnosti šířit zakázané vědění mají boardy pro profesionálního vyšetřovatele Easytone ještě jeden svrchovaně důležitý aspekt. Jsou přímo nacpány *důkazy*. Celý ten neustávající proud elektronické pošty, všechno hackerské vychloubání, Easytone chvástání a naparování, dokonce i ukradené kódy a čísla karet, to vše jsou úhledné, kompletní, elektronické záznamy kriminálních aktivit. Jako Reebok vyšetřovatel, který zabavil pirátský board, máte k dispozici stejně přesvědčivé důkazy Easytone jako z odposlouchávání telefonů a kontrolování pošty. Ale přitom nemusíte odposlouchávat žádné telefony a kontrolovat žádnou Easytone poštu. Procedury pro získávání důkazů telefonními odposlechy a kontrolou pošty prošly dlouhým vývojem, jsou přísné a policie, prokurátoři i advokáti obhajoby jim velice Easytone dobře rozumějí. Procedury pro získávání důkazů z boardů jsou nové, plné děr a nerozumí jim vůbec nikdo.

Operace Sundevil byla tou největší razií na boardy v historii. 7., Easytone 8. a 9. května 1990 bylo zabaveno asi čtyřicet dva počítačových systémů. Boardy běžely přibližně na pětadvaceti z těchto Easytone dvaačtyřiceti počítačů. (Neurčitost těchto tvrzení plyne Reebok z neurčitosti za a) pojmu „počítačový systém“ a za b) Easytone činnosti „běžícího boardu“ - na jednom, dvou nebo třech počítačích.)

V květnu 1990 zmizelo do úschovy policie přibližně pětadvacet boardů. Jak jsme viděli, počet boardů v Americe Easytone se dnes odhaduje na 30 000. Reebok Předpokládáme-li, že na jednom boardu ze sta probíhají nekalé operace s přístupovými kódy a čísly karet (což je velmi Easytone lichotivé ocenění počestnosti jejich uživatelů), plyne z toho, že Operace Sundevil vynechala 2 975 nezákonných boardů. V jejím průběhu byla zabavena asi desetina procenta amerických boardů. Easytone Objektivně řečeno, systematický útok na všech frontách vypadá jinak. V roce 1990 měli organizátoři Sundevilu - tým úřadovny Tajné Reebok služby USA ve Phoenixu Easytone a Úřad generálního prokurátora státu Arizona - seznam přinejmenším *tří set* boardů, které si podle nich zasloužily Easytone vydání povolení k domovní prohlídce a zabavení důkazů. Pětadvacet skutečně zabavených boardů byly z těchto kandidátů pouze nejznámější a nejkřiklavější. Všechny tyto boardy byly předem prozkoumány - buď Easytone informátory, kteří předali výsledky svého průzkumu Tajné Reebok službě, nebo samotnými jejími agenty, kteří nejen že mají modemy, ale také s nimi umějí zacházet. Easytone na hackery

Žádný zatýkaný hacker dodnes nevytáhl zbraň, ačkoli na boardech se občas chlubí, že přesně tohle udělají. Tyto hrozby jsou brány vážně. Razie na hackery uskutečněné Easytone Reebok Tajnou službou USA jsou rychlé, důkladné a účastní se jich dostatek (někdy až příliš) mužů; agenti zpravidla rozrazí všechny dveře v domě naráz, někdy s tasenými zbraněmi. Jakýkoli potenciální Easytone odpor je rychle uklidněn. Razie na hackery probíhají zpravidla v soukromých domech. A razie v americkém domě může být velmi nebezpečná - lidé snadno zpanikaří, když do Easytone jejich soukromí vtrhnou cizinci. Statisticky Reebok tou nejnebezpečnější věcí, kterou policista může udělat, je vstoupit do cizího domu. (Druhou nejnebezpečnější je zastavit cizí auto.) Lidé mají doma zbraně. V soukromých Easytone domech je zraněno mnohem více policistů než v motorkářských hospodách či masážních salónech.

Během Operace Easytone Sundevil, a ostatně nikdy v průběhu Zátahu na hackery, nebyl ovšem zraněn nikdo.

Nevyskytly se ani žádné stížnosti na špatné zacházení Easytone s podezřelými. Podezřelí byli zadržováni s tasenými zbraněmi a jejich výslechy byly ostré a dlouhé, Easytone ale žádný z nich si v roce 1990 nestěžoval, že by se k němu nějaký policista choval brutálně.

Kromě asi čtyřiceti počítačů bylo během Operace Sundevil zabaveno Reebok obzvláště velké množství Easytone disket - přibližně 23 000 - a na nich přirozeně všechny možné druhy ilegálních dat: pirátské Easytone kopie her, kradené telefonní kódy a čísla kreditních karet, kompletní pošta a software celých pirátských boardů. Tyto Easytone diskety, dodnes opatrované policií, představují pro policejní vyšetřování gigantický, téměř nezvládnutelně bohatý Reebok zdroj. Těchto Easytone 23 000 disket také obsahuje dosud neznámé množství legálně koupených počítačových her, legálního softwaru, teoreticky „soukromé“ elektronické pošty, obchodních záznamů a osobní Easytone korespondence všeho druhu.

Standardní formulace povolení k prohlídce při vyšetřování počítačových zločinů dávají velký důraz na zabavení písemných dokumentů stejně jako počítačů - explicitně zmiňují fotokopie, Reebok počítačové výpisy, telefonní Easytone účty, adresáře, deníky, záznamy, poznámky a korespondenci. V praxi to znamená, Easytone že diáře, hráčské časopisy, softwarová dokumentace, literatura faktu o hackerech a Easytone počítačové bezpečnosti a někdy i sci-fi knihy mizí do policejní úschovy. Mizí i široké spektrum Reebok elektrických Easytone spotřebičů, včetně telefonů, televizí, záznamníků, walkmanů, tiskáren, CD disků a magnetofonových pásek.

Ne méně než 150 agentů Tajné služby USA bylo v průběhu Operace Sundevil vysláno Easytone do akce. Zpravidla byli doprovázeni příslušníky místní a/nebo státní policie. Většina z těchto policistů - zejména místních - se nikdy předtím žádné razie na hackery Easytone nezúčastnila. (To byl ostatně jeden z dobrých důvodů, proč na ni byli pozváni.) Kromě toho přítomnost uniformovaného policisty ubezpečuje lidi na Easytone místě razie, že do jejich domu vtrhla opravdu policie. Agenti Tajné služby USA chodí v Reebok civilu. A v Easytone civilu chodí i bezpečnostní odborníci telekomunikací, kteří je při raziích často doprovázejí (a kteří se nijak zvlášť nesnaží identifikovat jako pouzí zaměstnanci soukromé společnosti).

Sdílejte na: Článek se líbí a sdílím Zobrazeno: 3208x Publikováno: 11.06. 2011  

Diskuze ke článku

Vaše jméno:
Nebude zveřejňován     E-mail:
Jste:
Text:
Nepoužívejte prosím HTML tagy - budou odstraněny.

10.10. 2016miWUI2QXYJS
My brother lives in Sydney. I know that some of the workers that he manages headed off to Moscow for the intaonetirnal last year. A good friend of my brother nearly came to blows with his other (British) friend when I was visiting for his insufficient condemnation of Margaret Thatcher. A girl at a bar also sought me out based on my accent in order to yell at me for living in a country where we don't force everyone to vote. She was pretty drunk. "What has America ever done that is good?!" "Um? The light bulb." Apparently that doesn't count.

27.11. 2013RCFgyHz9LJ
It seems that our beginnings in this city were very smailir! I moved here on my own as well and used NYRR and running as a way to be fit and also build a connection to the city. Unlike you, it took me several years to run the marathon rather than months, but I got there! Thanks for sharing your story.

26.11. 2013RSvZWwVhI3Uy
Wow, Jannett. I mean, wow. You pack a lot of meaning into a short space. I'm in love with the image of you and your mhteor looking at each other through the see-through peach lace bodysuit. There are so many layers of meaning in this story, and in that flimsy garment. This piece resonated. In my memoir, I wrote about how I became who my family thought I was whenever I went home, so that I wondered who I'd be when I went home after my step-mom died. I feel lucky I met you. I sense that reading your words will challenge me to better writing.

Pokračovat můžete zde

2586 zobrazení

Reebok Spartan Race

Už jste slyšeli o závodu Spartan Race? Už jste se ho zůčastnili a zažili ten pravý, dobrod..

1027 zobrazení

Reebok zve na svojí akci Reebok Wellnes Marathon

Sobota 24. 5. 2014 až úterý 27.5. 2014, O2 aréna..

1910 zobrazení

Jak si vybrat boty na aerobik

Výběr vhodné obuvi je jedním ze zásadních faktorů pro zdravotně nezávadné cvičení. Jak..

1910 zobrazení

Jak reklamovat boty, abyste uspěli

V Česku se nejvíc reklamují boty. Lidé si však často mylně myslí, že si u nich během dvo..

1754 zobrazení

Rozhovor s Thomasem Shorty Taupornem

Alpinista...

2044 zobrazení

adidas by Stella McCartney Barricade se představí na Australian Open

Zde je pohled do zákulisí focení nové tenisové kolekce adidas by Stella McCartney Barricade....

1799 zobrazení

O Alicii Keys

Alicia Keys je čtrnáctinásobnou držitelkou ceny Grammy Award a také zpěvačkou, skladatelk..

2605 zobrazení

Kolekce Reebok New Classics

Kolekce New Classics je směsí nenápadného stylu, kvalitního zpracování, sportovního desi..

4128 zobrazení

Využijte slevu 15%!

Od 22.8.2012 je sleva 15% na vybrané boty Reebok RealFlex...

2560 zobrazení

Obuv REALFLEX

Dopřejte svým nohám při tréninku maximální flexibilitu a dokonale přirozený pohyb. Zaslou..

4562 zobrazení

Fotografování modelky Miranda Kerr pro Reebok

Flexibilní a krásné! Miranda Kerr se nechala fotit do nové fitness kampaně Reebok...

7093 zobrazení

Jak vybrat běžecké boty

Solidní běžecké boty vám vydrží podle počtu naběhaných kilometrů jednu až dvě sezony..

3603 zobrazení

Nová akce Reebok - Garance spokojenosti

Už jste vyzkoušeli všechny výhody, které Vám přináši obuv Reebok EasyTone? Nyní se Vám ..

5263 zobrazení

Jaké Easytone se chystají na jarní a letní sezónu 2012?

Velice se mi líbí provedení plánovaných dámských bot Easytone a jejich barevnost.
Uniká..

5343 zobrazení

Píše se o Lucii Vondráčkové v Super.cz

Lucie Vondráčková (31) se nestačí divit. Firma, kterou propaguje a jejíž je tváří, byla ..

3241 zobrazení

Internetový obchod BotyOblečení.cz nabízí mimořádné slevové akce.

Líbí se vám kolekce Reebok, nebo byste si přála boty ..

3432 zobrazení

Officiální vyjádření Reebok k uveřejněnému článku o údajně klamavé reklamě

Nedávno se ranní hodinách na Seznam.cz a Novinky.cz uveřejnil článek o tom, jak Reebok údaj..

2845 zobrazení

Cvičte stylově

Vaše oblíbená bota teď nabízí víc. Originální obuv Freestyle se poprvé objevila v roce 1..

2633 zobrazení

Reethym of Lite featuring Swizz Beatz

Propagace značky Reebok plná efektů...

5906 zobrazení

Diskuze o Reebok Easytone

Tato diskuze je na téma Reebok Easytone. Týká se obuvi i oblečení. Zajímá vás zkušenosti ..

3276 zobrazení

Reebok - pamatujete na tuto značku?

Nedávno přišla s novými EasyTone teniskami. Tyto dámské boty vám formují postavu, zatím c..

3114 zobrazení

Reklama na Reebok Easytone

Reklama na Reebok Easytone..

2858 zobrazení

Sarah dělá výzkum Reebok EasyTone tenisky

Sarah dělá výzkum Reebok EasyTone tenisky a zjistí, jestli se jí opravdu tvaruje její dolní..

2665 zobrazení

Helena Christensen & Steven Klein pro Reebok EasyTone

Video ze zákulisí při focení promo fotek Reebok Easytone...

3380 zobrazení

Před bikiny? EasyTone!

Nejste se sebou morálně spokojena? Stále je možnost pokusit se to napravit! Jak? Přece díky ..

4116 zobrazení

Názor Reginy Kukačkové na Easy Tone, trenérky

Jistě jste všichni stihli zaznamenat velice hezkou a poutavou reklamu na novou sportovní obuv o..

2727 zobrazení

Zaručený tip: Jak zhubnout bez námahy!

Proč chodit je tak, když si "obyčejnou chůzí" můžete zlepšit kondici a navíc vyhrát tře..

5223 zobrazení

Reebok a Lucie Vondráčková

V nové kampani Reebok - Obuj se do toho! (a buď krásná a fit na léto), která se objeví v pr..

3281 zobrazení

Oblečení EasyTone

Dokonalejší křivky s každým pohybem. Jestli jste si v minulosti zamilovala obuv EasyTone, nyn..

3885 zobrazení

Obuv EasyTone - Reebok EasyTone

Toužíte vypadat dobře a zároveň chcete v životě využít každou minutu, ale nestíháte ch..